các bài viết chuyên sâu

Phường Gia Thụy đẩy mạnh công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình
Ngày đăng 22/10/2020 | 15:32  | Lượt xem: 5031

Nhiều năm trở lại đây, với tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học của phường phát triển mạnh. Tính từ năm 2015 trở lại đây toàn phường đã tăng trên 2000 nhân khẩu, từ 13.582 nhân khẩu năm 2015 thì đến hết quý III năm 2020 con số đã đạt trên 15.679 nhân khẩu.

Xác định công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, vì vậy thời gian qua, Đảng ủy - HĐND - UBND phường luôn quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách, quy định về công tác dân số, đặc biệt là Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới, các định hướng chiến lược về công tác dân số trong từng giai đoạn của đất nước, thủ đô và quận, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo về công tác Dân số - KHHGĐ phường thường xuyên được củng cố và đổi mới hoạt động, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân số được duy trì đều tay, có hiệu quả. Công tác Dân số - KHHGĐ được triển khai đồng bộ, tập trung giải quyết các vấn đề quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số. Cấp ủy, tổ dân phố tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thay đổi hành vi trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ. UBND phường đã chỉ đạo Ban Dân số-KHHGĐ - là cơ quan Thường trực tham mưu cho phường trong việc ban hành các Kế hoạch và Chương trình hành động để triển khai, thực hiện; hướng dẫn thực hiện chính sách Dân số một cách hiệu quả, huy động toàn dân tham gia công tác Dân số - KHHGĐ, nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể...  và đề ra nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi gia đình, mỗi người dân tự nguyện thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ. Phường đặc biệt coi trọng tính gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chính sách của mỗi cán bộ, đảng viên, coi đây là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm… Tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm UBND phường đã tổ chức ký cam kết không vi phạm chính sách Dân số (không sinh con thứ 3+) đối với toàn bộ đội ngũ Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng đang làm việc tại phường.

Hội nghị tuyên truyền về các chính sách dân số năm 2019

Với sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể, tổ dân phố trong việc làm tốt công tác truyền thông, đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của nhân dân đối với công tác Dân số - KHHGĐ. Cho đến nay, công tác Dân số - KHHGĐ của phường đã đạt được nhiều kết quả, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của phường hàng năm. Quy mô dân số được duy trì ở mức hợp lý, tỷ suất sinh thô đến nay đạt 8,2%o; mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+ hàng năm được duy trì ở mức 0%, đặc biệt là tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh của phường đã giảm đáng kể, bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động và kiểm soát chặt chẽ, hạn chế việc lựa chọn giới tính thai nhi, tỷ số giới tính khi sinh đến nay giảm xuống là 102 trẻ trai/100 trẻ gái. Cơ cấu tuổi và số con của người sử dụng các biện pháp tránh thai cũng dịch chuyển theo hướng trẻ hơn và ít con hơn. Chỉ tiêu các biện pháp tránh thai hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Có thể nói, một trong những biện pháp quan trọng mà phường tập trung thực hiện để góp phần làm tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Dân số - KHHGĐ thời gian qua chính là sự hình thành và hoạt động có hiệu quả của mạng lưới cộng tác viên dân số cơ sở. Phường đã tạo mọi điều kiện về vật chất cũng như tinh thần nhằm động viên đội ngũ Cán bộ và cộng tác viên làm công tác Dân số - KHHGĐ phát huy hết khả năng trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, đội ngũ cộng tác viên dân số của phường có 23 người. Bằng sự tâm huyết và lòng nhiệt tình trong công tác, đội ngũ cộng tác viên dân số đã không quản ngại khó khăn, thường xuyên "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số - KHHGĐ.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động còn được chú trọng thực hiện dưới các hình thức đa dạng, phong phú. Đặc biệt, thông qua việc tổ chức nói chuyện chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt nhóm - tổ - hội, thi cộng tác viên dân số giỏi, sinh hoạt lồng ghép ở các tổ văn hóa, khu dân cư và tuyên truyền theo chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ… Từ năm 2015 đến nay, phường đã tổ chức được gần 200 lượt truyền thông Dân số - KHHGĐ cho hàng ngàn lượt người; trong đó, chú trọng giáo dục trẻ em gái vị thành niên và cách phòng, chống xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, làm mẹ an toàn, phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt là cách phòng chống mang thai ngoài ý muốn; Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi… Sau khi Đề án Nâng cao chất lượng Dân số giai đoạn 2016-2020 được quận ban hành và triển khai đồng bộ từ phường xuống cơ sở, với việc tuyên truyền những nội dung, mục đích của Đề án, chú trọng quan tâm đến các đối tượng đích là các bà mẹ đang mang thai và nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi, thanh niên trong độ tuổi kết hôn từ 18-24, sàng lọc trước sinh cho bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh…

Truyền thông chăm sóc sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên trên địa bàn phường

Với mục tiêu tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển theo Nghị quyết 21-NQ/TW, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Gia Thụy lần thứ IV cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc ổn định toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, nhất là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân số. Thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về công tác dân số theo chỉ đạo của cấp trên, đưa công tác dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phường, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và của cả cộng đồng trong công tác dân số. Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ 2 con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Bên cạnh đó, phường tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ bản để đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số, đẩy mạnh xã hội hóa để tăng cường các nguồn lực đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số. Với các giải pháp đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân, công tác dân số của phường Gia Thụy đang từng bước được thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phường.