Đảng - đoàn thể

Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ năm 2020.
Ngày đăng 20/11/2020 | 09:53  | Lượt xem: 3447

Ngày 18/11/2020, tại hội trường tầng 4 khu liên cơ quan UBND Quận. Hội LHPN Quận phối hợp với Trung tâm BDCT Quận mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ năm 2020.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Dương Thị Lý Anh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Luật pháp - Chính sách Hội LHPN Hà Nội, đồng chí Nguyễn Kim Quý - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội LHPN Hà Nội; tham gia lớp tập huấn có các đồng chí Thường trực Hội LHPN Quận và 304 học viên là ủy viên BCH Hội LHPN Quận; Ủy viên BTV, ủy viên BCH, chi hội trưởng chi hội phụ nữ các cơ sở trên địa bàn Quận.

Hình ảnh tại buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe nội dung 2 chuyên đề: Xử lý, giải quyết đơn thư và hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Theo đó các báo cáo viên đã quán triệt Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/6/2020, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn 09/HD-BTV ngày 05/11/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về biên tập văn kiện trình Đại hội đại biểu các cấp trực thuộc Hội LHPN Hà Nội và Thông tri số 01-TT/QU về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 35/KH-BTV ngày 09/11/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN Quận về việc tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; xây dựng văn kiện, kịch bản hội nghị chi hội và công tác xử lý giải quyết đơn thư trong các cấp hội. Dự kiến hội nghị chi hội sẽ hoàn thành trong quý I/2021, Đại hội Đại biểu cấp cơ sở sẽ hoàn thành vào quý II/2021 và Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp Quận sẽ hoàn thành vào quý III/2021.