lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 22 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 25/5 đến 31/5/2020)

Ngày đăng 22/05/2020 | 04:52  | Lượt xem: 308
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch công tác tuần 21 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 18/5 đến 24/5/2020)

Ngày đăng 15/05/2020 | 05:31  | Lượt xem: 401
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch công tác tuần 20 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 11/5 đến 17/5/2020)

Ngày đăng 08/05/2020 | 04:36  | Lượt xem: 430
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 19 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 04/5 đến 10/5/2020)

Ngày đăng 29/04/2020 | 07:19  | Lượt xem: 413
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 18 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 27/4 đến 03/5/2020)

Ngày đăng 24/04/2020 | 02:53  | Lượt xem: 329
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 17 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 20/4/2020 đến 26/4/2020)

Ngày đăng 17/04/2020 | 05:44  | Lượt xem: 234
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch công tác tuần 16 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 13/4/2020 đến 19/4/2020)

Ngày đăng 10/04/2020 | 04:23  | Lượt xem: 326
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch công tác tuần 15 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 06/4 đến 12/4/2020)

Ngày đăng 03/04/2020 | 08:00  | Lượt xem: 260
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 14 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 30/3 đến 05/4/2020)

Ngày đăng 28/03/2020 | 03:13  | Lượt xem: 255
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch công tác tuần 13 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 23/3 đến 29/3/2020)

Ngày đăng 20/03/2020 | 04:00  | Lượt xem: 382
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 12 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 16/3 đến 22/3/2020)

Ngày đăng 13/03/2020 | 05:29  | Lượt xem: 387
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 11 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 09/3 đến 15/3/2020)

Ngày đăng 06/03/2020 | 04:28  | Lượt xem: 386
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 10 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 02/3 đến 08/3/2020)

Ngày đăng 28/02/2020 | 04:13  | Lượt xem: 341
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 09 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 24/02 đến 01/3/2020)

Ngày đăng 21/02/2020 | 03:57  | Lượt xem: 390
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 08 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 17/02 đến 23/02/2020)

Ngày đăng 14/02/2020 | 04:22  | Lượt xem: 382
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 07 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 10/02 đến 16/02/2020)

Ngày đăng 07/02/2020 | 05:19  | Lượt xem: 365
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 06 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 03/02 đến 09/02/2020)

Ngày đăng 31/01/2020 | 04:52  | Lượt xem: 366
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 04, 05 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 20/01 đến 02/02/2020)

Ngày đăng 17/01/2020 | 03:50  | Lượt xem: 363
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 03 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (từ 13/01 đến 19/01/2020)

Ngày đăng 10/01/2020 | 04:33  | Lượt xem: 423
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 02 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 06/01 đến 12/01/2020)

Ngày đăng 03/01/2020 | 03:23  | Lượt xem: 406
Nội dung chi tiết xem tại đây