lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 48 (23/11/2020 - 29/11/2020)

Ngày đăng 20/11/2020 | 05:59  | Lượt xem: 3982
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (25/11) Thứ tư 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 46 (từ 09/11/2020 - 15/11/2020)

Ngày đăng 06/11/2020 | 04:52  | Lượt xem: 2754
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (10/11) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 44 (từ 26/10/2020 - 01/11/2020)

Ngày đăng 23/10/2020 | 05:02  | Lượt xem: 238
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (28/10) Thứ tư 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 43 (từ 19/10/2020 - 25/10/2020)

Ngày đăng 16/10/2020 | 03:31  | Lượt xem: 2039
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (21/10) Thứ tư 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 39 (từ 21/9/2020 - 27/9/2020)

Ngày đăng 22/09/2020 | 10:36  | Lượt xem: 2653
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (22/9) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 36 (từ 31/8/2020 - 06/9/2020)

Ngày đăng 29/08/2020 | 02:54  | Lượt xem: 743
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (01/9) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 34 (từ 17/8/2020 - 23/8/2020)

Ngày đăng 17/08/2020 | 05:14  | Lượt xem: 462
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (18/8) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 23 (từ 01/6/2020 - 07/6/2020)

Ngày đăng 01/06/2020 | 05:00  | Lượt xem: 789
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (02/6) Thứ ba 8h30 ...

Thông báo về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 05/05/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 10:39  | Lượt xem: 728
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 19 (từ 04/5 - 10/5/2020)

Ngày đăng 03/05/2020 | 11:18  | Lượt xem: 677
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (05/5) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 17 (từ 20/4 - 26/4/2020)

Ngày đăng 17/04/2020 | 03:58  | Lượt xem: 606
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (21/4) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 15 (từ 06/4 - 12/4/2020)

Ngày đăng 06/04/2020 | 11:34  | Lượt xem: 421
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (07/4) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 13 (từ 23/3 - 29/3/2020)

Ngày đăng 23/03/2020 | 11:33  | Lượt xem: 402
  Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (24/3) ...

Thông báo về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 17/3/2020

Ngày đăng 16/03/2020 | 03:34  | Lượt xem: 378
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 12 (từ 16/3 - 22/3/2020)

Ngày đăng 16/03/2020 | 10:38  | Lượt xem: 278
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (17/3) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 11 (từ 09/3/2020 - 15/3/2020)

Ngày đăng 09/03/2020 | 11:14  | Lượt xem: 342
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (10/3) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 07 (từ 10/02 - 16/02/2020)

Ngày đăng 07/02/2020 | 05:26  | Lượt xem: 410
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (11/02) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 06 (từ 03/02/2020 - 09/02/2020)

Ngày đăng 31/01/2020 | 04:56  | Lượt xem: 359
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (04/02) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 52 (từ 23/12/2019 - 29/12/2019)

Ngày đăng 23/12/2019 | 10:29  | Lượt xem: 487
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (24/12) Thứ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 50 (từ 09/12/2019 - 15/12/2019)

Ngày đăng 07/12/2019 | 09:30  | Lượt xem: 498
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (11/12) Thứ...