Tin tức - Sự kiện nổi bật

Giao ban lãnh đạo chủ chốt phường quý II năm 2020
Ngày đăng 01/07/2020 | 17:51  | Lượt xem: 668

Sáng ngày 01/7/2020, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị giao ban lãnh đạo chủ chốt phường quý II năm 2020 về công tác quản lý trật tự đô thị và công tác điều hành ngân sách phường.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Quận; Trưởng các phòng ban, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội quận; Trưởng các đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND14 phường.

6 tháng đầu năm 2020, Quận và phường tập trung mọi nguồn lực ưu tiên cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, Lãnh đạo UBND Quận, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động nắm bắt, dự báo sát tình hình, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp điều hành ngân sách. Do vậy, số thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 đạt kết quả khá tốt (đạt 51% dự toán năm, bằng 136,7% so cùng kỳ năm 2019). Tổng chi ngân sách nhà nước địa phương ước đạt 36,6% dự toán giao đầu năm, bằng 147,7% so cùng kỳ năm 2019.  8/14 phường có số thu đạt trên 50% so với dự toán; 04/14 phường có số thu để chi thường xuyên đạt trên 50% so với dự toán giao đầu năm (tiêu biểu là phường Phúc Đồng, Thượng Thanh, Phúc Lợi, Việt Hưng).

Về công tác quản lý trật tự đô thị: năm 2020, quận Long Biên tiếp tục thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” và Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị” đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Cả hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở đã tham gia đồng bộ, trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tuy nhiên công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường còn tồn tại nhiều điểm vi phạm cần tập trung xử lý.

Tại hội nghị các ý kiến phát biểu thảo luận đã tập trung làm rõ những ưu điểm, khó khăn, vướng mắc cũng như đóng góp một số đề xuất kiến nghị, giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ đề trên.

Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy ghi nhận các kết quả ban đầu Quận và các phường đã đạt được, nhất trí với các nội dung được trình bày tại Hội nghị. Bên cạnh đó đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

* Đối với công tác thu - chi ngân sách: các phường cần xác định rõ tầm quan trọng của công tác thu - chi ngân sách; căn cứ báo cáo tổng hợp của UBND Quận, đối chiếu các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng phường trong năm 2020; chủ động đánh giá, kiến nghị, đề xuất phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung thu thuế; chủ động trong công tác phối hợp giữa Chi cục thuế với các phòng ban thuộc Quận và các phường; kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Quận khi có khó khăn, vướng mắc. UBND Quận định kỳ hàng quý rà soát, đánh giá, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn trong công tác thu thuế, đảm bảo cân đối chi thường xuyên.

* Đối với công tác trật tự đô thị: Đảng ủy, UBND các phường chủ động kiểm tra, tập trung xử lý các điểm vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trong tháng 7; tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. UBND Quận tổ chức tập huấn về công tác quản lý trật tự đô thị cho Chủ tịch UBND các phường; chỉ đạo việc duy tu, duy trì các cơ sở hạ tầng xuống cấp; kịp thời gửi các kiến nghị lên các Sở, ban, ngành Thành phố theo thẩm quyền./.