Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị tọa đàm "Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"
Ngày đăng 21/10/2020 | 14:39  | Lượt xem: 7844

Sáng 21/10/2020, Hội Cựu chiến binh quận Long Biên tổ chức tọa đàm “Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Toàn cảnh tọa đàm

Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Lê Như Đức - Phó chủ tịch Hội CCB thành phố, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban thuộc Hội Cựu chiến binh Thành phố; Báo CCB Thủ đô; Đại diện lãnh đạo BDV, BTG, MTTQ, ĐTN, HPN Quận; lãnh đạo Đảng ủy 14 phường; Các đồng chí UVBCH Hội CCB Quận; UVTV Hội Cựu chiến binh cơ sở và các cá nhân tham luận tại Hội nghị.

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị cho biết những năm qua, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị nói chung và cán bộ, hội viên cựu chiến binh nói riêng. Nhiệm vụ này càng quan trọng hơn trong năm 2020, bởi đây là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thông thường, mỗi khi Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra, các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đề kịp thời đấu tranh phản bác, làm rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch gắn với thông tin, tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nhân dân nắm rõ, không bị lôi kéo, dụ dỗ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn nhất là trong năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp. Ngay từ đầu năm 2020, Hội Cựu chiến binh quận đã chủ động xây dựng Đề án số 02 của Quận Hội về “Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng”, tổ chức triển khai trong các cấp hội trên địa bàn cũng như trong toàn thể cán bộ, hội viên, làm tiền đề để các cựu chiến binh phát huy vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.

Đại biểu tham luận

Tiếp nối những thành công từ các buổi tọa đàm dưới cơ sở, tại hội nghị tọa đàm cấp quận, các ý kiến tham luận của cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã thể hiện rõ quan điểm, sự ủng hộ tuyệt đối với cương lĩnh, đường lối, vai trò lãnh đạo của đảng, con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đồng thời, tập trung phản bác, tham mưu với cấp ủy các cấp về giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân; cảnh giác, tích cực đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng các công cụ, môi trường mạng xã hội để xuyên tạc, vu khống, hạ thấp uy tín, vai trò của cấp uỷ, chính quyền địa phương, gây tâm lý hoang mang, mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Những ý kiến đã thể hiện tâm huyết, có sự đầu tư, nghiên cứu sâu cùng các giải pháp phù hợp, gắn với thực tiễn tại địa phương.

Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố Lê Như Đức phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố Lê Như Đức ghi nhận sự chủ động của các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn quận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái của các thế lực thù địch. Nhấn mạnh sự bản lĩnh, kinh nghiệm và thực tiễn chiến đấu qua các cuộc chiến tranh của dân tộc, lãnh đạo Thành Hội mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thời bình, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm rõ âm mưu của thế lực thù địch, phần tử phản động đang chống phá công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình hiện nay.Tin tưởng với nhiệt huyết, trách nhiệm, phẩm chất kiên trung, chắc chắn những người lính cụ Hồ sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, đóng góp chung vào thành công của Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.