tin mới nhất

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin - tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

04/03/2021 | 17:14  | Lượt xem: 38
Ngày 28/01/2021, Ủy ban bầu cử ban hành Quyết định số 05/QĐ - UBBC về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin - tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND...

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 04/03/2021 | 05:09  | Lượt xem: 28
Ngày 28/01/2021, Ủy ban bầu cử ban hành Quyết định số 03/QĐ - UBBC về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại...

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 04/03/2021 | 05:05  | Lượt xem: 31
Ngày 28/01/2021, Ủy ban bầu cử quyết định số 04 /QĐ - UBBC về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các...

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban hậu cần, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 04/03/2021 | 05:00  | Lượt xem: 28
Ngày 28/01/2021, Ủy ban bầu cử quyết định về việc thành lập Tiểu ban hậu cần, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kế hoạch thực hiện công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 04/03/2021 | 04:35  | Lượt xem: 26
Ngày 02/03/2021, tiểu ban bầu cử đã ban hành kế hoạch số 01/KH - TBBC về thực hiện công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ...

Quyết định số 299/QĐ-BCĐTDVCGD về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 04/03/2021 | 01:41  | Lượt xem: 196
Ngày 03/3/2021, Ban chỉ đạo tuyển dụng viên chức giáo dục thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 299/QĐ-BCĐTDVCGD về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên...

Phường Việt Hưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 03/03/2021 | 03:16  | Lượt xem: 141
Sáng ngày 27/2/2021, HĐND phường Việt Hưng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Hướng dẫn lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 và cách thức làm bài thi trắc nghiệm (Vòng 1)

Ngày đăng 03/03/2021 | 03:01  | Lượt xem: 330
Ngày 03/3/2021, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 460/SNV-CCVC về việc hướng dẫn lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020; Hướng dẫn...

Thông báo danh sách đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức làm việc tại trường THCS Cự Khối

Ngày đăng 02/03/2021 | 09:58  | Lượt xem: 2327
Ngày 01/3/2021, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào viên chức quận Long Biên ban hành Thông báo số 04/TB-HĐKTSH thông báo danh sách  đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thông tin - Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 02/03/2021 | 09:23  | Lượt xem: 218
Ngày 26/02/2021, Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền ban hành Kế hoạch số 02/KH-TBTTTT "Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thông tin - Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu...

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 02/03/2021 | 09:17  | Lượt xem: 101
Ngày 26/02/2021, Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền ban hành Thông báo số 01/TB-TBTTTT "Phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội...

Phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2021

Ngày đăng 01/03/2021 | 12:26  | Lượt xem: 1701
.

Phát động “Tuần lễ Áo dài” từ ngày 01/3/2021 - 08/3/2021

Ngày đăng 01/03/2021 | 11:38  | Lượt xem: 3223
Hội LHPN Quận phối hợp với Liên đoàn lao động Quận phát động “Tuần lễ Áo dài” từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 08/3/2021.

16 mốc thời gian quan trọng về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 01/03/2021 | 11:32  | Lượt xem: 1983
Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG. Kế hoạch này...

Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng" trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 01/03/2021 | 11:32  | Lượt xem: 100
Ngày 30/12/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 18-KH/QU "Triển khai thực hiện chủ đề "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng" trên địa bàn quận Long Biên năm 2021.

Kế hoạch thực hiện Chủ đề công tác của Thành phố năm 2021 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"

Ngày đăng 01/03/2021 | 11:28  | Lượt xem: 98
Ngày 30/12/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 17-KH/QU về việc "Thực hiện Chủ đề công tác của Thành phố năm 2021 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển".

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 28/02/2021 | 04:10  | Lượt xem: 1664
Ngày 30/12/2020, Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định số 625 - QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -...

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 8 - Phường: Giang Biên, Phúc Lợi)

Ngày đăng 28/02/2021 | 03:37  | Lượt xem: 1143
Ngày 25/02/2021, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên ban hành quyết định số 695/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 8 - Phường Giang...

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 7 - Phường: Sài Đồng, Phúc Đồng)

Ngày đăng 28/02/2021 | 03:34  | Lượt xem: 125
Ngày 25/02/2021, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên ban hành quyết định số 694/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 7 - Phường: Sài...