tin mới nhất

Hội Cựu chiến binh Quận triển khai kế hoạch công tác năm 2021
Ngày đăng 25/01/2021 | 10:53  | Lượt xem: 451

Ngày 23/01/2021, tại phường Việt Hưng, Hội Cựu chiến binh quận Long Biên tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác và các hoạt động Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quảng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Quận Hội; Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh quận; Chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ sở; Chi hội trưởng các Hội trực thuộc Hội Cựu chiến binh Quận.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, đồng thời Hội CCB các cấp tích cực chuẩn bị cho Đại Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Xác định rõ các nội dung, Hội Cựu chiến binh quận Long Biên đã xây dựng và triển khai trong toàn hội 5 kế hoạch, 02 hướng dẫn bám sát sự chỉ đạo của Thành Hội và Quận ủy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như những chỉ tiêu đề ra ngay từ những ngày đầu năm 2021.

Đáng chú ý, nội dung trọng tâm công tác hội năm 2021 được chỉ ra, nổi bật như công tác bảo vệ đảng và chính quyền, kiên quyết chống lại mọi âm mưu phá hoại, chống phá của các thế lực thù địch gắn với tuyên truyền, định hướng dư luận, nắm bắt tư tưởng hội viên cựu chiến binh trong tình hình hiện tại để tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" - cựu chiến binh gương mẫu. Nhiều chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017 - 2022 được xác định hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, Hội cũng xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, định hướng tư tưởng và chất lượng báo cáo viên của Hội Cựu chiến binh trong tình hình mới” nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Chương trình số 01 của Quận ủy cũng như thực hiện chủ đề năm 2021 của Quận "Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng".

Cũng tại Hội nghị, Quận Hội đã phát động đợt thi đua cao điểm trong 6 tháng đầu năm trên các lĩnh vực nhằm khuyến khích toàn thể cán bộ, hội viên toàn hội hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.