tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 04/03/2021 | 16:35  | Lượt xem: 224

Ngày 02/03/2021, tiểu ban bầu cử đã ban hành kế hoạch số 01/KH - TBBC về thực hiện công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 

Xem chi tiết văn bản tại đây