tin mới nhất

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Ngày đăng 04/03/2021 | 17:09  | Lượt xem: 229

Ngày 28/01/2021, Ủy ban bầu cử ban hành Quyết định số 03/QĐ - UBBC về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016.

 

Xem chi tiết văn bản tại đây