tin mới nhất

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban hậu cần, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 04/03/2021 | 17:00  | Lượt xem: 256

Ngày 28/01/2021, Ủy ban bầu cử quyết định về việc thành lập Tiểu ban hậu cần, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây