tin mới nhất

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Ngày đăng 04/03/2021 | 17:05  | Lượt xem: 221

Ngày 28/01/2021, Ủy ban bầu cử quyết định số 04 /QĐ - UBBC về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Xem chi tiết văn bản tại đây