tin mới nhất

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin - tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Ngày đăng 04/03/2021 | 17:14  | Lượt xem: 246

Ngày 28/01/2021, Ủy ban bầu cử ban hành Quyết định số 05/QĐ - UBBC về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin - tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 

Xem chi tiết văn bản tại đây