tin mới nhất

Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020
Ngày đăng 23/11/2020 | 09:01  | Lượt xem: 316

Hội CCB Phường Giang Biên dưới sự lãnh đạo của đảng, chỉ đạo của Quận hội, sự quan tâm của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong phường, Hội đã chủ động xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội CCB Phường đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội năm 2020

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp: Đại hội Đại biể Đảng bộ phường Giang Biên, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đặc biệt Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Năm 2020 cũng là năm tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022.  Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận Hội, của Đảng ủy phường, sự tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hội CCB phường Giang Biên đã chủ động triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội năm 2020.

* Về công tác chính trị tư tưởng: Tham gia nghe tuyên truyền về Luật tôn giáo, tín ngưỡng, tư vấn pháp luật do Quận, Thành phố tổ chức hội viên tham gia đông đủ đúng thành phần.Tổ chức thông báo thời sự 03 buổi với 1.094 lượt hội viên tham gia; Nghe tuyên truyền Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hội cung cấp báo CCB thủ đô, thông tin CCB Việt Nam đến các đồng chí Ban chấp hành, chi hội trưởng thường xuyên, kịp thời.

* Về công tác tổ chức: Ban chấp hành Hội CCB phường  thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ từng đồng chí trong Ban chấp hành, chi hội trưởng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, kịp thời bổ xung quy chế sau khi thực hiện đề án 15 của Quận ủy, phương án 02 của Đảng ủy phường, kiện toàn 01 Phó chủ tịch hội, 03 đồng chí chi hội trưởng, 02 chi hội phó theo đúng điều lệ. - Tổ chức xét, kết nạp hội viên CCB mới 11/8 đồng chí đạt 137,5 % chỉ tiêu so với kế hoạch;Tổng số hội viên hiện nay 494 hội viên. Kết quả bình xét năm 2020: hội viên CCB đạt gương mẫu, gia đình hội viên CCB  đạt gia đình văn hóa  98,98 %. Kết quả bình xét thi đua 3/16 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13/16 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi hội không hoàn thành nhiệm vụ. Hội khen thưởng 44 cá nhân đạt CCB gương mẫu tiêu biểu; Hội CCB phường đề nghị Quận hội khen thưởng 02 đồng chí cán bộ, hội viên tiêu biểu và đề nghị Quận hội công nhận tổ chức Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Hội thường xuyên duy trì 9 CLB-CQN hoạt động có nề nếp, hiệu quả các thành viên CLB-CQN luôn gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng chính sách và pháp luật nhà nước, quy định của địa phương.Tổng số hiện nay có 09 CLB-CQN với 285 thành viên.

* Về công tác kiểm tra, giám sát: Thường trực Hội CCB quận kiểm tra, giám sát hội CCB phường nội dung theo kế hoạch năm 2020, kiểm tra công tác vay vốn NHCSXH quận Long Biên phát triển kinh tế, kiểm tra thực tế 10 hộ vay vốn mô hình phát triển kinh tế chuyển đổi cây trồng vùng bãi, dịch vụ thương mại, qua kiểm tra đã được Quận hội kết luận đánh giá cao và được ghi nhận kết quả đạt được trong năm 2020.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ hội, Ban kiểm tra của hội đã xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm tập trung vào chấp hành Điều lệ hội, duy trì nề nếp sinh hoạt, triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2020, Ban kiểm tra hội đã giám sát 9/16 chi hội đạt 56,25% đạt chỉ tiêu Quận giao, Thường trực hội giám sát 16/16 chi hội đạt 100% vượt chỉ tiêu; Qua kiểm tra, giám sát không có hội viên vi phạm pháp luật, điều lệ  hội phải xử lý kỷ luật.

Hội CCB phường giám sát Trụ sở Công an phường 32 lượt, nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn 204 lượt; qua kiểm tra của Quận đánh giá nhà văn hóa tổ dân phố đạt tiêu trí Xanh - sạch - đẹp, văn minh; tiêu biểu nhà văn hóa tổ dân phố số 7,20,17,9,15,18,1; Tổ chức duy trì thường xuyên tuyến phố do chi hội CCB tự quản ( chi hội 5,18), ra quân xóa bóc biển quảng cáo rao vật trên địa bàn tổ dân phố ( chi hội 7 được 02 buổi) có đông đảo hội viên tham gia; Hội tổ chức 01 buổi 30 cán bộ, hội viên tham gia tổng vệ sinh,trồng cây, hoa tại khu H tổ dân phố số 9; Đội tình nguyện vì môi trường phường và tổ dân phố, hội viên CCB tích cực tham gia chăm sóc vườn hoa khu Ao ươm, vườn hoa tổ 9, các nhà văn hóa tổ dân phố qua kiểm tra của Hội các nhà văn hóa đều đảm bảo tiêu trí Xanh - sạch - đẹp, văn minh. Hội viên chi hội 18 ủng hộ làm vườn hoa, khu vui chơi tại khu Tái định cư tổ 18 số tiền 14 triệu đồng.

Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Hội CCB tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chủ động tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước , tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện năm kỷ cương hành chính, năm trật tự văn minh đô thị thực hiện tốt chủ đề năm 2020 “ Hành động vì một Long Biên Xanh - sạch - đẹp, văn minh”

Hội CCB phường đã chủ động phối hợp với UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị; tham gia hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn theo quyết định 2200; giám sát TTXD, TTĐT, VSMT. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở  gắn với cuộc vận động xây dựng “ Hội viên CCB gương mẫu” Gia đình hội viên CCB văn hóa. Tuyên truyền cán bộ hội viên và nhân dân “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phối hợp Quân sự, Công an tham gia phong trào“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'' Hội đã có 21 hội viên là CCB và Cựu quân nhân tham gia lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra, canh gác giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản cho nhân dân. Tuyên truyền vận động nam thanh niên tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 78 nam thanh niên, trúng tuyển lên đường nhập ngũ 6 thanh niên; tặng quà cho tân binh nhập ngũ số tiền 600.000đ; huấn luyện quân dự bị 03 lượt 11 người; huấn luyện dân quân tự vệ 04 lượt 159 người.

* Thực hiện chế độ chính sách với CCB, chăm lo đời sống hội viên: Trong năm 2020 các chi hội thăm hỏi 139 lượt hội viên với số tiền 6.950.000đ; Hội mừng thọ 38 lượt hội viên số tiền 3.800.000đ; trợ cấp07 hội viên có hoàn cảnh khó khăn số tiền 2.100.000đ, tặng quà tết 2020 gồm 47 đồng chí số tiền 8.900.000đ; Ủng hộ quỹ vì người nghèo phường số tiền 500.000đồng; Gặp mặt tặng quà nhân kỷ niệm 75 năm thành lập QĐNDVN, 30 năm ngày Hội QPTD 45 đồng chí số tiền 13.800.000 đồng; Phúng viếng hội viên qua đời 04 hội viên số tiền 1.200.000đ; trợ cấp đột xuất 01 hội viên khó khăn do tai nạn số tiền 300.000đ;                       

Thực hiện mô hình 5 +, 8+; 20+ ( chi hội CCB tổ 5) đã vận động ủng hộ 01 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn (tai nạn) số tiền 2.260.000 đồng;

Ủng hộ theo chương trình 03 Thành hội: 475 hội viên số tiền 10.000.000 đồng bình quân 21.052 đồng/người; Nộp hội phí năm 2020 đúng đủ theo quy định số tiền 3.420.000đ. Ủng hộ Vì Biển đảo Việt Nam năm 2020 do MTTQ phát động 478 hội viên với số tiền 17.480.000 đồng (có 42 đồng chí ủng hộ từ 100.000đ trở lên). Ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19 do Thành hội, Quận hội phát động số tiền 7.600.000đ; ủng hộ do MTTQ phường phát động số tiền 16.650.000 đồng tiền mặt; 1.000 kg gạo, 15 thùng mỳ tôm, 288 chai nước xúc miệng tổng hiện vật bằng tiền 24.020.000 đồng; ( tiêu biểu đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - hội viên chi hội 7, đồng chí Vũ Tuyết Loan - hội viên chi hội 15; đồng chí Vũ Văn Trượng - chi hội 6 ủng hộ cao). Hội tặng Trạm y tế phường số tiền 500.000 đồng, tặng 42 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịch Covid – 19 tổng số 420 gói bột canh trị giá 1.680.000 đồng, phát miễn phí cho Ban chấp hành, chi hội trưởng 200 khẩu trang y tế phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống Covid - 19. Hội ủng hộ 06 loại quỹ do địa phương phát động số tiền 51.660.000 đồng; Hội ủng hộ 01 hộ thoát nghèo( không phải là hội viên) năm 2020 số tiền 6.000.000 đồng;

Hội phối hợp bộ phận CSXH làm chế độ chính sách mai táng phí cho hội viên CCB qua đời giải quyết chế độ đúng quy định, tổ chức tiêu binh đúng nghi lễ. Đề nghị cấp kỷ niệm chương CCBVN cho 10 hội viên.

Tổ chức cho hội viên thăm Chiến trường xưa tại Côn Đảo - Miền Tây (5 ngày 4 đêm) quân số 46 đồng chí; Thăm chiến trường xưa tại Cao Bằng - Lạng Sơn quân số 112 hội viên đảm bảo an toàn. Viết 02 gương người tốt việc tốt nộp Quận hội; báo Hà Nội mới viết tin Gương CCB vay vốn phát triển kinh tế vùng bãi theo kế hoạch Quận hội.

Kết quả bình xét thi đua năm 2020 Hội viên CCB gương mẫu; gia đình hội viên CCB đạt gia đình văn hóa: 98,98%, kết quả bình xét chi hội năm 2020: 03/16 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13/16 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ không có chi hội hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ.Với kết quả trên Hội CCB phường đề nghị quận Hội đánh giá Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm 2020, Hội khen thưởng cho 46 cá nhân tiêu biểu, đề nghị quận Hội khen thưởng 02 cá nhân.

Hội CCB Phường Giang Biên dưới sự lãnh đạo của đảng, chỉ đạo của Quận hội, sự quan tâm của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong phường, Hội đã chủ động xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội CCB Phường đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội năm 2020.

Một số hình ảnh của Hội