Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 12/04/2021 | 04:14  | Lượt xem: 151
Ngày 09/4/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ...

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 09/04/2021 | 02:31  | Lượt xem: 254
Ngày 09/4/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 08-CT-UBND ngày 30/03/2021 của UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp CCCD gắn chíp trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 05/04/2021 | 03:46  | Lượt xem: 260
Ngày 02/4/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 573/UBND-VP về việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 08-CT-UBND ngày 30/03/2021 của UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công...

Công tác trọng tâm của UBND quận tháng 4/2021

Ngày đăng 30/03/2021 | 10:44  | Lượt xem: 370
Ngày 29/3/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về các nội dung công tác trọng tâm trong tháng 4/2021

Phát triển giáo dục mầm non quận Long Biên giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 30/03/2021 | 10:42  | Lượt xem: 284
Ngày 19/3/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về việc phát triển giáo dục mầm non quận Long Biên giai đoạn 2021-2025

Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 12/03/2021 | 05:19  | Lượt xem: 1145
Sáng ngày 12/3/2021, tại Hội trường Quận uỷ, quận Long Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác trọng tâm của UBND quận tháng 3/2021

Ngày đăng 09/03/2021 | 03:10  | Lượt xem: 575
Ngày 26/02/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về công tác trọng tâm của UBND quận tháng 3/2021

Đảm bảo y tế, phòng chống dịch, an toàn thực phẩm phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 09/03/2021 | 03:09  | Lượt xem: 539
Ngày 22/02/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về việc đảm bảo y tế, phòng chống dịch, an toàn thực phẩm phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các...

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày đăng 17/02/2021 | 02:43  | Lượt xem: 1640
Ngày 10/02/2021, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 60/TB-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 03/CT-UBND

Ngày đăng 05/02/2021 | 08:46  | Lượt xem: 676
Ngày 04/02/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 215/UBND-YT về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ...

Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 04/02/2021 | 09:37  | Lượt xem: 782
Ngày 04/02/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Kế hoạch công tác trọng tâm của UBND quận tháng 02/2021

Ngày đăng 04/02/2021 | 09:35  | Lượt xem: 686
Ngày 28/01/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về các nội dung công việc trọng tâm tháng 02/2021

Quận Long Biên triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 29/01/2021 | 05:10  | Lượt xem: 821
Ngày 29/01/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 172/UBND-YT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ...

Quận Long Biên công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận năm 2021

Ngày đăng 27/01/2021 | 04:35  | Lượt xem: 768
Ngày 21/01/2021, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận Long Biên năm 2021

Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội năm 2021

Ngày đăng 18/01/2021 | 08:48  | Lượt xem: 780
Ngày 11/01/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 49/UBND-YT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội năm 2021

Thông báo dự kiến các hoạt động, nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ngày đăng 28/12/2020 | 02:52  | Lượt xem: 784
Nội dung chi tiết xem tại đây

Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 28/12/2020 | 02:51  | Lượt xem: 604
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Ngày đăng 28/12/2020 | 02:51  | Lượt xem: 634
Ngày 10/12/2020, Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...